În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private, Casa de Vacanță Sibielul Vechi are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate. Societatea noastră se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.casasibielulvechi.ro  , așa cum prevăd dispozițiile legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare (art.12)
 • Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • Dreptul de opoziție (art.15);
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • Dreptul de a se adresa justiției (art.18).

       Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Casa de Vacanță Sibielul Vechi în conformitate cu scopurile menționate mai jos. Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ori avetți întrebări legate de confidențialitatea datelor, ne puteți contacta / notifica oricând utilizând datele de contact existente pe site. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizați.

     Scopul colectării datelor

 • oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastră;
 • pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați comandat în sistem on-line și a vă furniza informații suplimentare cu privire la acestea;
 • transmiterii de oferte, mesaje publicitare și de marketing;

Casa de Vacanță Sibielul Vechi nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele dumneavoastră (informații personale sau informații opționale) fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care avem convingerea, de bună credință, că legislația ne impune acest lucru sau că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietății societății noastre.

     Securitatea datelor colectate și procesate

Casa de Vacanță Sibielul Vechi utilizează metode și tehnologii de securitate avansate pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare. Echipamentul de tip server pe care este găzduit site-ul web prin intermediul căruia colectam date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic cât și la accesul de la distanță (limitat), fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.

     Definiții

 •      Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 •      Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
 •      Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
 •      Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.